Trafiken leds in i Stadsgårdstunneln

Renderingsbild på biltunnel. Bilar kör in och ut vid tunnelöppning.
Stadsgårdstunnelns västra öppning i färdigt skede. Illustration: White Arkitekter

Tisdag den 6 juni kl 05:00 leds biltrafiken om på Stadsgårdsleden. Körfälten mellan Slussbron och tunnelbanebron flyttas då in i nya Stadsgårdstunnelns södra tunnelrör.

Trafikomläggningen görs för att frigöra yta till byggnation av bland annat det nya vattentorget och Mälarterrassen.

Den fria höjden fortsätter att vara 3,4 meter. Skyltning kommer att vägleda trafiken.

Till en början kommer trafik i båda riktningar att ledas genom det södra tunnelröret. Under hösten 2023 öppnar det norra tunnelröret. Då delas trafiken i olika körriktningar upp på varsin sida om mittpelarna.

Slitsen i Slussbron kommer fortsätta att vara stängd och öppnar för biltrafik när hela tunneln är klar, 2026.

Karta över körbanornas nya placeringar. Klicka på kartan för att förstora.

Så påverkas trafiken

Biltrafik

  • Biltrafik från öst leds in i tunneln via en ramp som går parallellt med den temporära bussterminalen.
  • Biltrafik från väst leds in i tunneln strax före tunnelbanebron.
  • Den fria höjden är 3,4 meter.
  • Hastighetsbegränsningen är 30km/h.

Gång- och cykel

  • Gång- och cykeltrafik ska inte påverkas av trafikförändringen i någon större utsträckning.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad