Nu återställer vi Glasbruksgatan

En stenmur vars stenar har numrerats.
Stenarna i de gamla murarna har numrerats och sparats för att kunna placeras på samma plats som tidigare.

Ett omfattande pussel ska läggas när det historiska området vid Glasbruksgatan återställs.

Intill Glasbruksgatan har ett ventilationsschakt byggts till den nya bussterminalen i Katarinaberget. Vägen och de trappor som tidigare var här behövde rivas för att kunna bygga ventilationsschaktet. Ett arbetsområde har därför stängt av en del av området. Nu när ventilationsschaktet är färdigställt, ska platsen återställas till sitt ursprungliga skick med gata, stenmur och planteringar. Ett omfattande pussel ska läggas för att det här historiska området ska se ut som det gjorde tidigare.

Vår byggledare Anders Liberg ansvarar för återställningen. Han har lång erfarenhet av att arbeta med historiska miljöer. Tidigare i Slussenprojektet var han med och återställde Lokattens trappa på andra sidan gatan. Det var också ett arbete som krävde mycket precision och stenhuggerihantverk.

Eftersom området på Glasbruksgatan nu är en stor grop, behöver marken fyllas upp och jämnas ut. Under hösten 2023 väntas de förberedande markarbetena vara klara och först då kan stenarbetena påbörjas. Stenar till de ursprungliga murarna har numrerats och sparats för att kunna placeras på samma plats i muren som tidigare. Nya stenar kan ändå behöva formas på plats. De rutor som ska vara på bergväggen till ventilationsschaktet ska också sågas ut. Dessa arbeten väntas pågå fram till hösten 2024.


Stenarna i de gamla murarna har numrerats och sparats för att kunna placeras på samma plats som tidigare.

Anders säger: - Alla gamla stenar höll inte tillräcklig kvalitet och det underlättar arbetet enormt om de nya stenarna kan sågas och huggas till direkt på platsen. Det sparar både tid och transporter. Tyvärr kommer det att innebära höga ljud när de sågas. Såga i sten går inte att göra helt tyst!

Stenhuggeri är ett av världens äldsta arbeten. Arbetsmetoden som används idag skiljer sig inte mycket från när man högg ut sten till pyramiderna, det är samma typ av mejslande.

Han säger: Att återskapa en sån här gammal fasad kräver mycket arbete, men det är också en fantastisk möjlighet att bevara historien och få förståelse för gamla tiders hantverkstekniker.

När arbetet är klart kommer du återigen kunna gå på Glasbruksgatan som förr i tiden!


Katarinavägen/Glasbruksgatan, foto: Conny Linder

Det finns fler trappor och en webbsida som enbart handlar om östra Södermalms trappor. Det är den nu bortgångne Conny Linder som kartlagt över 200 trappor, räknat deras steg och kategoriserat dem. Ett gediget arbete! Hans dotter Anna har sammanställt hans material på webbplatsen http://connylinder.se/. Gå gärna in och lär er mer om trappor!

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad