Fler bostäder vid Finlandsgatan i Akalla

Bostäder vid Finlandsgatan och Vadagatan.
Området markerat med röd linje. Förslaget innehåller fyra kvarter, märkta A, B, C och D.

Den befintliga detaljplanen vid Finlandsgatan där 1780 bostäder planeras utökas nu med en detaljplan där ytterligare 780 bostäder ingår. Förändringen innebär att idrottshall och skola utgår.

Här hittar du information om de förslagen vid Finlandsgatan och Vandagatan.

Nya bostäder och levande stadsmiljö vid Finlandsgatan.

Bostäder vid Finlandsgatan och Vandagatan.

Uppdaterad