Nya former i Norra Stationsparken

Stor klätterställning i turkost, nät och rutchkana
Nya stora klätterställningen

Färgglad lekutrustning, växtbäddar och klätterväggar, nu börjar vi skönja innehållet i Norra Stationsparken. Det är en stor yta som ska bli färdig och vi får vänta till sommaren 2024 innan vi kan åka rutschkana och söka skugga under väderskydden.

Under våren och försommaren har arbetet med att bygga Norra Stationsparken intensifierats. Nu syns grävmaskiner och lastbilar med leverans av olika slag; växtjord, granit, stål, utrustning för lekplatsen, grus och kross. Och även en större personalstyrka, jämfört med under vintermånaderna.

- Efter att tjälen gått ut jorden kan vi jobba med flera olika typer av anläggningsarbeten i parken, nu är det full fart, berättar Stefan Granlund, ansvarig byggprojektledare Stockholm stad.

Stor och turkos
Det mest iögonfallande just nu är den stora turkosfärgade klätterställningen med sina svartblänkande nät. Marken runt klätterställningen kommer att anläggas med fallskydd. Dimensionerna på klätterställningen är imponerande 3 meter hög, 22 meter lång och 12 meter bred. Men så ska både den och resten av parken räcka till för alla boende och besökare.

Blommiga väderskydd
På några ställen är gula stålpelare monterade, än så länge är det svårt att gissa att dessa kommer bli sköna skuggplatser. Dels kommer en sittbänk på plats och på toppen, som ett tak högst upp på de gula stålpelarna, ska ett väderskydd formade som en blommas kronblad, monteras.

En tredje större lekutrustning som nu syns är klätterväggarna i trä. Här kommer man kunna ta spjärn mot träväggen och klättra genom att hålla sig i rep. Klätterväggarna omges av en stor sandlåda.

- Arbetet löper på enligt vår planering, både finplaneringen på lokalgatorna och byggnationerna i parken. Händer inget oförutsett så öppnar parken enligt plan under nästa sommar, säger Stefan Granlund.

Här och var pågår arbeten med installationer för sopsugspapperskorgar, växtbäddar och mindre ledningsarbeten. Under sensommaren kommer spektakulära lekhus att monteras i den del av Norra Stationsparken som kallas ”Kristallparken”. Det högsta av dessa lekhus blir hela 7,8 meter högt och mellan vissa av husen kommer det finnas förbindelsegångar. Spännande leksommar väntar nästa år!

Byggarbetsplats i solsken, montering av stor klätterställning, flertalet byggnadsarbetare.
Nu monteras klätterställningen.
Byggarbetsplats, grusad yta, en gul stålpelae sticker upp ur marken.
Den gula stålpelaren ska bli ett väderskydd.

Läs mer om Hagastaden

Uppdaterad