Upptäck Norra Djurgårdsstaden

Med hjälp av 14 QR-koder som går till filmer och 360-bilder kan du på egen hand upptäcka Norra Djurgårdsstaden. Skanna koderna med din smartphone och lär dig mer om området.

Runt om i Norra Djurgårdsstaden hittar du 14 olika QR-koder på marken som går till filmer och 360-bilder. Bland annat kan du lära mer om planeringen av grönskan och hur vi minskar risken för översvämningar vid regn, Gasklocka 2 samt hur schaktmassor från utbyggnaden av tunnelbanan återanvänds i Norra Djurgårdsstaden.

QR-koderna sattes upp första gången under våren 2022, och har nu kompletterats med ytterligare två.

Ladda ner kartan här (pdf).

Uppdaterad