Tyck om Stockholm!

I detta forskningsprojekt undersöker vi människors upplevelse av trygghet i olika stadsmiljöer. Ditt bidrag betyder mycket för oss!

Hur upplever du din stad? 

Denna undersökning är en del av ett forskningsprojekt där vi undersöker människors upplevelse av trygghet i olika stadsmiljöer. Vi tittar både på hur människor upplever området de bor i, men också vad de tycker om en annan del av Stockholm, området Järva.

Projektet är en del av Senseable Stockholm Lab som är ett forskningssamarbete där Stockholms stad tillsammans med forskare från KTH och MIT arbetar för att utveckla ny kunskap och nya metoder för att förstå hur vi kan göra Stockholm bättre.

Ditt bidrag betyder mycket för oss!

För att var med och delta - klicka här!

Uppdaterad