Fortsatt framåt i Norra Stationsparken

Jordvall till vänster, grusgång i mitten av bilden. Tre varselklädda personer går bort från kameran.

Växtbäddar, lekutrustning, belysningsfundament och betongarbeten. Grävmaskinister, snickare, anläggare och betongarbetare. Nog märks det att det är full fart i byggandet av Norra Stationsparken.

Nu är stora delar av växtbäddarna, (ytorna för plantering) färdiga i den västra delen av parken. Det är det som ser ut som stora jordvallar längs med Gävlegatan. Här har man blandat i pimpsten i jorden, vilket bidrar till att behålla fukt i marken och skapa en bra miljö för växternas rötter.

En mängd olika träd, buskar och perenner kommer att planteras med start i slutet av året. Totalt handlar det om ett 40-tal olika trädsorter, till exempel skogslönn, smalbladig ask och ungersk ek. Men även ovanligare sorter som Kentuckykaffe (som fått sitt svenska namn på grund av att fröna rostades som kaffeersättning förr i tiden), tulpanträd (har doftande blommor som liknar tulpan) och kaukasisk vingnöt (stort träd som blommar med långa hängen).

Grus, gräs och tegel
- Det blir gott om gångar att promenera på i parken. Både ”genvägar” för att gå mellan norra och södra sidan, och slingrande grusgångar i öst-västlig riktning, berättar byggledare Stefan Granlund. Och på sina ställen dekorativt marktegel, som till exempel mellan Gävlegatans trottoar och det gräsbevuxna området, (se visionsbild).

Ta i trä
Två större sluttande träkonstruktioner är nu färdigbyggda. De är delar av lekutrustningen och kan användas som klätterväggar (klätterrep kommer sättas upp) eller sittplatser (se visionsbild). Materialet är så kallad Kebony och är gjord av FSC®-certifierad Pinus radiata (en sorts tall) och virket saknar kvist. I närheten är även en stor gemensamhetsgunga på gång och en rutschkana är monterad.

Färdigt
Vi jobbar också med att iordningställa lokalgatorna runt om parken och delar av södra och norra Hagaesplanaden. Enligt nuvarande planering kan en stor del av parken (mellan Gävlegatan och Valfrid Palmgrens Gata) öppna sommaren 2024.

Bilder Norra Stationsparken

Flygvy över byggarbetsområde, hus längs sidan av parken som byggs.
Byggarbetsplatsen ovanifrån, växtbäddar ramar in parken och nu anläggs gångar och lekutrustning med mera.
Visionsbild lekplats lekande barn i stor sandlåda.
Den kombinerade klätter- och sittväggen till vänster.
I förgrunden ett lutande trädäck där träets årdringar synds. I bakgrunden hus
Kvistfritt! Materialet i trädetaljerna är tillverkade av Kebony, en typ av tallvirke som behandlats med en biobaserad vätska under hårt tryck. Det gör träet hållbart. Med tiden kommer den bruna färgen att gråna.
Byggarbetsplats två personer står på grusad yta, käppar och bevattningsrör syns.
Stefan och Peter står på det som ska bli en av gångvägarna i parken.
Byggarbetsplats, en plan grusad yta med en slät träkonstruktion samt klättrställning bakom.
Här blir det en stor sandlådan med klättervägg/sittmöjligheter längs ena kanten, i bakgrunden klätterställningen.
Illustration parkmiljö gräsmatta, träd runt om. I förgrunden gult väderskydd i form av blomma.
Visionsbild över parkens västra del. Här blir det marktegel och en gräsplan i mitten.

Uppdaterad