200 granitblock vid Gamla stan

En orange lastbil lyfter ett stenblock inne på byggarbetsplats. Intill stenblocket står fyra personer med varselkläder. I bakgrunden syns hus i Gamla stan.
Det första av 200 granitblock lyfts på plats.

Under sommaren har överdäckning av fiskvandringsleden pågått. Här blir ett nytt kajstråk med gradänger av granit längs Gamla stan-sidan med härligt solläge, utsikt över vattnet och mot Södermalm.

Över fiskvandringsleden blir det ett kajstråk med möjlighet att slå sig ner på gradänger av granit. Efter att fiskvandringsleden hade byggts klart i gamla Nils Ericsons sluss våren 2023 startade arbete med att gjuta 16 primärbalkar för det nya kajstråket. Ovanpå och mellan de gjutna balkarna placerades sedan prefabricerade betongelement. Det här blev stommen för de nya gradängerna längs Norra slusskajen.

Ovanpå, som topplager, ska omkring 200 granitblock placeras på olika nivåer. Men innan blocken läggs på utförs förberedande arbeten med tätskikt. Man blästrar, lägger på en primer, en skyddsmatta och sist asfalt. Tätskiktet skyddar mot att vatten ska tränga in i betongen och skapa sprickor vintertid när det är minusgrader.

På tätskiktet sätts distanser som granitblocken placeras på. Blocken väger omkring 2,7 ton vardera och är av den svenska granitsorten Tossene. Efter att blocken placerats på sina rätta platser fästs de med undergjutning och mellan dem fogar man. Rad för rad arbetar man sig nerifrån och upp mot gatuplan.

Här blir en av Slussens nya mötesplatser – Norra slusskajen. Kajstråket och gradängerna beräknas öppna sommaren 2024, i samband med att vattentorget öppnar.

Bilder

Byggarbetsområde med ställningar och byggmaterial. I mitten har armering förberetts inför gjutning.
Armering för gjutning av en primärbalk.
Fyra liggande betongbalkar på rad på en byggarbetsplats.
Färdiggjutna primärbalkar.
Plattform av betong på en byggarbetsplats.
Prefabricerade betongelement har lagts på plats.
Trappliknande betongkonstruktion på byggarbetsplats. I bakgrunden arbetar gulklädda personer intill en orange lastbil med en lång arm.
Arbete med tätskikt pågår.
Gulklädd person jämnar ut asfalt med en asfaltspadda på betongtrappa.
Asfaltering - sista lagret av tätskiktet.
En orange lastbil lyfter ett stenblock inne på byggarbetsplats. Intill stenblocket står fyra personer med varselkläder. I bakgrunden syns hus i Gamla stan.
Det första granitblocket läggs på plats.
Tvådelad bild. Vänster: En orange lastbil lyfter ett stenblock inne på byggarbetsplats. Intill stenblocket står fyra personer med varselkläder. Höger: Stenblock ligger på rad på en trappliknande konstruktion inne på en byggarbetsplats. Intill stenblocken har en träform för gjutning byggts.
V/ Granitblock läggs på plats. H/Formstättning inför undergjutning.
Illustration av ett kajstråk intill Gamla stan. Till vänster om kajen är det vatten och till höger är det hus. Människor går, cyklar och sitter på stengradänger. Längre bort på kajen är det gröna träd. Himlen är blå.
Så här fint blir det nya kajstråket! Visionsbild: White Arkitekter.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad