Äventyrsstig och utegym till Hagsätra naturreservat

Nu är bygget av äventyrsstig, utegym och grillplatser i Hagsätraskogens naturreservat i gång. Under vintern 2023/2024 ska de gröna satsningarna vara klara.

Nu har bygget av bland annat äventyrsstig, utegym och grillplatser i Hagsätraskogens naturreservat startat. Äventyrsstigen blir 900 meter lång och riktar sig i första hand till barn med bland annat lekplats, djur och annat som ska väcka fantasin längs vägen. Syftet är också att skapa en tydligare och mer lättillgänglig stig, och det kommer även att bli sittplatser längs stigen. 

Två grillplatser med grill och sittplatser och ett utegym ingår också i det påbörjade arbetet. Dessutom blir det olika insatser för att öka naturvärdena, som exempelvis fågelholkar och insektshotell.

Arbetet ska vara klart under vintern 2023/2024.

Hagsätraskogens naturreservat - (Stockholms stad)

Ungefärlig placering av de nya grejerna i reservatet, till väster och norr om Ormkärr.
Ungefärlig placering av de nya grejerna i reservatet, till väster och norr om Ormkärr.

Läs mer om Hagsätra och Rågsved

Uppdaterad