Återbrukscentrum ska hjälpa byggaktörer nå avfallskrav

En tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige är bygg- och rivningsavfall. I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på byggaktörerna för att minska mängden byggavfall. För att underlätta sortering, hantering och uppföljning av byggavfallet är byggaktörerna anslutna till ett bygglogistikcenter som bidrar till en effektiv hantering av byggavfall. Som nästa steg i detta arbete startar nu projektet en återbruksverksamhet.

I Norra Djurgårdsstaden skapas ett cirkulärt och effektivt resurshanteringssystem. Målet är minskad användning, ökad återanvändning och ökad återvinning av resurser där så lite som möjligt går till deponi, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan och god resursekonomi. Inom stadsutvecklingsprojektet har byggaktörerna ett avfallskrav på max 20 kg avfall/m2 BTA, ett krav som historisk sett varit svårt att nå.

För att hjälpa dem att nå kraven startar projektet nu en återbruksverksamhet, på så vis kan överblivet material hanteras separat och få nytt liv hos någon annan. Tanken är att byggaktörerna ska kunna lämna in allt från isolering, virke och skivmaterial till fönster och dörrar. För att materialet ska kunna tas emot hos Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcentrum måste det finnas en marknad för det och någon som vill återanvända det.

– Det krävs en förändring på systemnivå för att flöden av material ska bli mer cirkulära.Vi har länge diskuterat hur vi kan underlätta för entreprenörerna att nå de högt ställda kraven, och vår förhoppning är att återbruksverksamheten är ett sätt. Målet är att vi ska slippa se material som kan återbrukas i våra avfallscontainrar framöver, säger Per Bramfalk, platschef på Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter.

Då verksamheten precis har startat upp är det bara material från entreprenader inom Norra Djurgårdsstaden som har möjlighet att lämna sina .

– Vi behöver bli bättre på att återbruka byggmaterial och än så länge så är den här typen av verksamheter ganska ovanliga i Sverige. Därför känns det extra roligt att vi kan starta ett i Norra Djurgårdsstaden, och dessutom bidrar det till att vi internt utmanar oss för hur vi på olika sätt kan bidra till ett mer effektivt och hållbart byggande, avslutar Per Bramfalk.

Så funkar det:

  1. Byggprojektet identifierar materialspill och överblivna produkter.
  2. Byggprojektet skickar en förfrågan med bild till bygglogistikcenter som gör en bedömning.
  3. Norra Djurgårdsstadens slinglastbil plockar upp materialet och kör det till bygglogistikcenter.
  4. Andra anslutna projekt köper materialet.

Mer om bygglogistikcentrum:

Innovativ bygglogistik, Norra Djurgårdsstaden 2030>

Återbruk och avfallssystem, Norra Djurgårdsstaden 2030>  

Uppdaterad