Överenskommelse om gång- och cykelbro över Söderström

Illustration över en ny bro över vattnet mellan Södermalm och Gamla stan. Vy mot väst. Bakom bron är det ytterligare två broar. På den mellersta bron kör tunnelbanetåg.
En skiss över hur Gång- och cykelbron skulle kunna se ut. Bild: Torgny Santesson, ELU/Tikab

En samsyn kring anläggandet av en gång- och cykelbro mellan Slussen och Gamla stan har nåtts efter två intensiva veckor. Det meddelar idag den arbetsgrupp som Region Stockholm och Stockholms stad tillsatt.

Stockholms stad och trafikförvaltningen i Region Stockholm har i flera år haft olika uppfattningar om stadens planerade arbeten med en ny gång- och cykelbro över Söderström och vilka risker det innebär för tunnelbanebron. För att komma framåt i den frågan och göra ett omtag tillsatte staden och regionen den 19 september en gemensam arbetsgrupp för att söka hitta en gemensam lösning. En sådan lösning finns nu på plats.

Arbetsgruppen har enats om ett förslag som innebär att avståndet mellan broarna ökas, ändrad pålningsmetod och ändrad utbredning av pålgrupper. Förslaget innebär att gång- och cykelbrons redan planerade brofästen för övre delen på Södermalm och anslutning till Gamla stan kan användas, och det värnar också värdefulla publika ytor vid Gamla stan. I förslaget är ramp till nedre brofäste mot Södermalm borttagen för att skapa plats mellan broarna.

Arbetsgruppen har tagit hänsyn till gällande vatten- och miljödom för Slussen, samt gällande detaljplan.

– En tydlig uppdragsbeskrivning och en kompromissvilja från alla inblandade har skapat förutsättningar att komma överens om gemensam lösning som gör det möjligt att både bygga bron och säkra tunnelbanetrafiken. Ett imponerande arbete från staden och regionen på mycket kort tid, säger expertarbetsgruppens ordförande Kjell Hasslert.

– Det här känns positivt, denna bro är oerhört viktig för Stockholms utveckling, säger Mikael Gustafsson, biträdande Stadsdirektör, Stockholms stad. Att bygga denna bro är att framtidssäkra Stockholm.

– För Stockholmarnas skull är vi väldigt glada att den här knuten nu kan lösas, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för SL. Det kan visserligen bli aktuellt med viss trafikbegränsning medan staden pålar, men ett totalstopp i tunnelbanetrafiken bedöms som osannolikt.

Den fortsatta processen innebär att lösa tekniska frågor och att få systemhandlingar, arbetsplaner och avtal på plats men nu är det gemensamma arbetet med en ny gång- och cykelbro i gång.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad