Timelapse: Balkarna över tunnelbanan

Tvådelad bild. Till vänster ligger stålbalkar ovanför tunnelbanespår på byggarbetsområde. Till höger en gul och blå mobilkran.
Till vänster: 35 stålbalkar har lagts på plats. Till höger: mobilkranen som arbetat med lyft av balkarna.

Nu är 35 stålbalkar på plats över tunnelbanan. Balkarna ska bli en del av den nya torgytan för Södermalmstorg. Här kan du se en snabbspolning av balkmontaget.

Fakta om balkarna

  • Balkarna är tillverkade i Finland av svenskt stål.
  • Totalt har 35 balkar lagts ovanför tunnelbanan.
  • De längsta balkarna är 40 meter långa och väger 40 ton.
  • De kortare balkarna är 30 meter långa och väger 30 ton. 
  • Ovanpå balkarna kommer ska prefabricerade betongelement läggas och gjutas samman med balkarna. 
  • Lyften av balkar och betongelement kan enbart göras nattetid, när tunnelbanan står still. 
  • Nya Södermalmstorg öppnar 2025.

Film: Timelapse balkmontage

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad