Nu syns Skärholmens nya landmärke lång väg

Alla 23 våningar och taket är på plats på Skärholmens nya landmärke - ett av projekten inom Fokus Skärholmen! Det höga huset ska även symbolisera det nya Skärholmen där social hållbarhet står i fokus.

Huset är placerat på Bredholmstorget, strax intill gallerian. I de översta våningarna blir det lägenheter och i de nedre delarna av huset blir det kontor och lokaler för kultur. Huset har entréer i alla fyra väderstreck och får alltså inga baksidor.

Huset byggs av Stockholmshem och ska stå klart hösten 2024.

Fokus Skärholmen är stadens profilprojekt för social hållbarhet och den nya byggnaden ska främja social hållbarhet genom att tillföra cirka 300 arbetsplatser och 102 hyreslägenheter. Genom blandningen av kontor, bostäder och kultur skapas en levande plats över dygnets alla timmar vilket bidrar till att skapa ett tryggt och levande Skärholmen centrum. 

Läs mer på Stockholmshems webbplats.

Bakgrund

Exploateringsnämnden beslutade i augusti 2017 att anvisa mark för bostäder inom fastigheten Måsholmen 21 till AB Stockholmshem, samma år inleddes planarbetet. Detaljplanen vann laga kraft i början av 2020 och projektet byggstartade hösten 2021. Hösten 2024 ska de första hyresgästerna flytta in.

Fokus Skärholmen - en del av den växande staden

De nya bostäderna är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2035, och en del i Fokus Skärholmen där Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng ingår. Det är alla områden som har stora naturvärden med flera fantastiska stränder och ett starkt levande centrum – viktiga och attraktiva platser för utveckling, så att fler kan bo och leva här. Satsningen i centrala Skärholmen är därför en viktig del i utvecklingen av Fokus Skärholmen, där målsättningen är att skapa social hållbarhet och trygghet genom att bygga samman dessa fyra stadsdelar med fler bostäder, service och arbetsplatser genom en tätare och mer sammanhållen struktur.

Uppdaterad