Sätra ishall stängs av säkerhetsskäl

På grund av sättningar i marken har ishallens konstruktion påverkats och det finns en rasrisk. Sätra ishall var planerad att vara i bruk säsongen 2023/2024 för att rivas under 2024,

Stockholms stad har genom fastighetskontoret haft ishallen under uppsikt då brister är kända sedan tidigare. Efter flertalet besiktningar av konstruktionen, varav den senaste genomfördes i slutet av oktober, bedöms läget vara sämre än förväntat på grund av ytterligare markrörelser. Sättningarna i marken har orsakat brister i konstruktionen som skulle kunna innebära risk för ras och skada.

Idrottsförvaltningen arbetar nu för att hitta andra ishallar där föreningarna tills vidare kan bedriva sin verksamhet och kommer att kontakta berörda föreningar.

Ishallen är stängd från och med 2 november 2023.

Vid frågor om verksamheten kontakta:
Idrottsförvaltningen:idrott@stockholm.se
08-508 27 700

Vid frågor om byggnaden kontakta:
Fastighetskontoret:fastighetskontoret@stockholm.se
08-508 27 00

Ny ishall på Mälarhöjdens idrottsplats

Stockholms stad bygger en ny ishall på Mälarhöjdens idrottsplats. Hallen kommer att fungera som ersättningshall för delar av idrottsverksamheten som idag tränar i Sätra ishall. Mälarhöjdens ishall beräknas bli klar under våren 2024. Läs mer om Mälarhöjdens ishall.

 

 

 

 

Uppdaterad