Flervåningshus omgivet av grönska. Foto: Lennart Johansson

Akalla

En stadsdel i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.