Guidad tur på Årstafältet

Årstafältet med planerad bebyggelse.
Ett av kvarteren i första etappen.
Stadsradhus i första etappen.
Stadsdelsparken i fältets nordvästra del.
Stadsdelstorget med ny livsmedelsbutik.
Flygbild från maj 2022.
Ledningar.
Spont.
Dammar växer fram.
Damm med brygga över till parken.
Landsvägsparken i den fjärde etappen.
Trähus i den fjärde etappen.
Parkbrygga vid damm.
Stora parken på fältet.
Aktivitetsbryggan, en aktivitetspark.

Uppdaterad