Jämförelseförfarande – Årstafältet, etapp 6

Översiktsbild Årstafältet. Textrutor: "Jämförelseförfarande Årstafältet Etapp 6"

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 500 nya bostäder. Etapp 6 är mycket viktig för att koppla ihop nya Årstafältet med Östberga.

Välkommen att delta!

Stockholms stad bjuder in byggaktörer till att medverka i ett jämförelseförfarande inför direktanvisning för ny bebyggelse på Årstafältet, etapp 6.

Jämförelseförfarandet, som kommer att ske i två steg, omfattar en större handelsetablering i kombination med andra användningar. Underlaget från det första steget ligger till grund för vilka byggaktörer som får vidareutveckla sin idé i steg 2.

Staden önskar se projektidéer och förslag på användningar som är väl anpassade till förutsättningarna på platsen. Projektet ska även bidra med kvaliteter till Årstafältet och Östberga i stort.

Sista dag för inlämning är den 2 september 2022.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här jämförelseförfarandet.

Sista dag för att ställa frågor är 2022-08-26.

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad