Jämförelseförfarande – Årstafältet, etapp 6

Översiktsbild Årstafältet. Textrutor: "Jämförelseförfarande Årstafältet Etapp 6"

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 6 500 nya bostäder. Etapp 6 är mycket viktig för att koppla ihop nya Årstafältet med Östberga.

Aktuellt!

(2022-09-19)
Två dokument, Definition ljus BTA bostäder (och lokaler) har lagts till under Dokument för att delta/Stadens övergripande dokument. Vänliga hälsningar Helena 

(2022-09-20) 

Tre aktörer utvalda till steg 2

Citycon, RE Equity Fund/UCPA Sport Vacances samt SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) i samarbete med Coop, har bland totalt 11 sökande valts ut till steg 2 i jämförelseförfarandet. Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har efter en intern bedömning kommit fram till att dessa aktörer har lämnat in de intressantaste förslagen för platsen.

Staden har bedömt aktörernas finansiella resurser och kompetens att genomföra projektet. Staden har också värderat hur aktörerna har tagit sig an projektet utifrån platsens förutsättningar, hur effektivt ytorna i kvarteret har utnyttjats och bolagens idéer för att utveckla handelsetableringen.

Övriga åtta sökande aktörer: Fortis Fastigheter AB, Hemsö Fastighets AB/Trophi Fastighets AB i samarbete med Citygross, NREP i samarbete med Coop, OOF Group AB, Rico Estate Development AB, Sehlhall Fastigheter AB, Wallfast AB/Selma Bostad AB i samarbete med Axfood/Hemköp, Åke Sundvall Projekt AB.

(2022-09-19)
Dokumentet "Kvalitetsprogram del 2, Etapp 6 inför Start-PM" har lagts till under fliken "Dokument för att delta"/Projektspecifika dokument" här nedan. 
Hälsningar Helena Lombrink

(2022-09-02)
Tiden för att delta i detta jämförelseförfarande har passerats.
Hälsningar Helena Lombrink

(2022-08-25)
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar".
Hälsningar Helena 

(2022-08-22)
Två stycken inkomna frågor har besvarats under "Frågor och svar".
Med vänliga hälsningar Helena Lombrink

Välkommen att delta!

Stockholms stad bjuder in byggaktörer till att medverka i ett jämförelseförfarande inför direktanvisning för ny bebyggelse på Årstafältet, etapp 6.

Jämförelseförfarandet, som kommer att ske i två steg, omfattar en större handelsetablering i kombination med andra användningar. Underlaget från det första steget ligger till grund för vilka byggaktörer som får vidareutveckla sin idé i steg 2.

Staden önskar se projektidéer och förslag på användningar som är väl anpassade till förutsättningarna på platsen. Projektet ska även bidra med kvaliteter till Årstafältet och Östberga i stort.

Sista dag för inlämning är den 2 september 2022.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här jämförelseförfarandet.

Sista dag för att ställa frågor är 2022-08-26.

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad