Jämförelseförfarande- Årstafältet etapp 7

Exploateringskontoret bjuder in till jämförelseförfarande inför direktanvisning av tre kvarter inom Årstafältet etapp 7. Här hittar du allt material för att kunna delta.

Välkommen att delta

Stockholms stad bjuder in byggaktörer till att medverka i ett jämförelse­förfarande inför en direktanvisning som omfattar en större kontorsetablering i kombination med bostadsrätter och andra användningar. 

Staden önskar se projektidéer och förslag på användningar som är väl anpassade till förutsättningarna på platsen och söker minst två byggaktörer som i samarbete kan utveckla kvarteren. Projektet ska även bidra med kvaliteter till Årstafältet i stort.

Sista dag för inlämning är 30 juni 2023. Välkommen att delta!

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här jämförelseförfarandet. Frågor kan ställas till och med 20 juni.

Frågor ställs till projektledaren, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Årstafältet

Uppdaterad