100 bostäder i Årstafältet etapp 5 - jämförelseförfarande inför markanvisning

Exploateringskontoret bjuder in till jämförelseförfarande inför markanvisning av ett kvarter med cirka 100 hyresrätter inom Årstafältet etapp 5. Här hittar du allt material för att kunna delta.

Välkommen att söka!

De cirka 100 hyresrätterna som jämförelseförfarandet avser ska utgöras av bostäder med rimliga boendekostnader i enlighet med stadens mål om att markanvisa bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader.

Staden avser träffa markanvisningsavtal med det bolag som presenterar lägst normalhyra och i övrigt uppfyller givna kvalificeringskriterier.

Den här inbjudan riktar sig framförallt till byggaktörer som tidigare visat intresse i att utveckla Årstafältet.

Inbjudan till jämförelseförfarandet

 

Tomtinformation


Information om tomträttsavgäld

Idag (2019) är avgäldsnivån vid ny upplåtelse för flerbostadshus inom Årstafältet 159 kr/kvm ljus BTA. Mer information om tomträttsavgälder finns på stadens webbplats: https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/Bostadsbyggande/Mark-inom-kommungransen/Tomtratter/Tomtrattsavgalder/

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Skärholmen

Uppdaterad