Pågående arbeten

Sommaren 2018 startade markarbetena med kommande Årstafältet. Här kan du läsa om vilka arbeten som utförs just nu, vad som är på gång, och annat som är aktuellt kring de pågående arbetena. Hör gärna av dig om du har frågor!

Spontning i maj

Vi utför nu så kallad spontning (stålplankor trycks ner i marken för att stabilisera schaktväggen) på flera platser inom arbetsområdet. Arbetet beräknas pågå på vardagar till och med den 17 maj. Spontning låter en hel del och vi beklagar eventuella störningar. 

Vi minskar byggdammet 

Med vår och sommar kommer en ökning av byggdamm. Vi har nu därför inlett arbetet med regelbunden dammbindning för att minska mängden. Vid behov kommer arbetet att utföras även på söndagar. 

Dammarna börjar ta form

Arbetet med dammarna pågår för fullt. Det innebär bland annat gjutning av betongplattor i dammarna och grundläggning för kommande broar. Den första av broarna som leder över dammarna kom på plats i februari 2021.
Första bron över Årstafältets dammar på plats

Markförstärkning inför ny bro

Just nu pågår markförstärkande arbeten inför den nya bro som ska ersätta den gamla stenvalvsbron på fältet. Den nya bron ska likna originalet så mycket som möjligt.
Ny bro på Årstafältet

På delar av fältet pågår periodvis även markförstärkning med kalkcementpelare. Läs mer om det under rubriken "Mer om pågående arbeten på Årstafältet" lite längre ner på den här sidan.

Flyttad gång- och cykelbana

Gång- och cykelvägen från Årstafältets tvärbanehållplats ner mot Martin & Servera är tillfälligt flyttad på grund av arbete med att lägga ledningar. Skyltar finns på plats för att leda er rätt.

Ledningsarbeten

Ledningsarbetet pågår just nu på flera platser på fältet och kommer göra det till och från under hela projektet. I det pågående och kommande arbetet ingår till exempel schaktning, spontning (stålplankor trycks ner i marken för att stabilisera schaktväggen) och mindre sprängningar för att få ner ledningarna där det är berg.

Vill du veta mer?

Bilder från och mer information om pågående arbete på fältet. 

Mer om pågående arbeten på Årstafältet

Kontakt

Årstafältets funktionsbrevlåda

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om projekt Årstafältet

Uppdaterad