Pågående arbeten

Sommaren 2018 startade markarbetena med kommande Årstafältet. Här kan du läsa om vilka arbeten som utförs just nu, vad som är på gång, och annat som är aktuellt kring de pågående arbetena. Hör gärna av dig om du har frågor!

Markarbetena fortsätter

I augusti 2021 startade markarbetena igen efter sommaruppehållet. Vi fortsätter arbetet med att lägga ledningar, förstärka marken, anlägga dagvattendammar och bygga brofundament. Planen är att bostadsbyggandet ska kunna starta i början av 2023.

Sandfjärdsgatan öppnar för trafik vecka 39

Under sommaren har Sandfjärdsgatan varit avstängd för trafik på grund av ledningsarbeten. Man har lagt vattenledningar som ska leda dagvatten från gator och torg till de nya dammarna som byggs på Årstafältet. Sandfjärdsgatan öppnar för trafik igen vecka 39.

Vi minskar byggdammet 

Med vår och sommar kommer en ökning av byggdamm. Vi har nu därför inlett arbetet med regelbunden dammbindning för att minska mängden. Vid behov kommer arbetet att utföras även på söndagar. 

Dammarna börjar ta form

Arbetet med dammarna pågår för fullt. Det innebär bland annat gjutning av betongplattor i dammarna och grundläggning för kommande broar. Den första av broarna som leder över dammarna kom på plats i februari 2021.
Första bron över Årstafältets dammar på plats

Markförstärkning inför ny bro

Just nu pågår markförstärkande arbeten inför den nya bro som ska ersätta den gamla stenvalvsbron på fältet. Den nya bron ska likna originalet så mycket som möjligt.
Ny bro på Årstafältet

På delar av fältet pågår periodvis även markförstärkning med kalkcementpelare. Läs mer om det under rubriken "Mer om pågående arbeten på Årstafältet" lite längre ner på den här sidan.

Flyttad gång- och cykelbana

Gång- och cykelvägen från Årstafältets tvärbanehållplats ner mot Martin & Servera är tillfälligt flyttad på grund av arbete med att lägga ledningar. Skyltar finns på plats för att leda er rätt.

Ledningsarbeten

Ledningsarbetet pågår just nu på flera platser på fältet och kommer göra det till och från under hela projektet. I det pågående och kommande arbetet ingår till exempel schaktning, spontning (stålplankor trycks ner i marken för att stabilisera schaktväggen) och mindre sprängningar för att få ner ledningarna där det är berg.

Vill du veta mer?

Bilder från och mer information om pågående arbete på fältet. 

Mer om pågående arbeten på Årstafältet

Kontakt

Årstafältets funktionsbrevlåda

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om projekt Årstafältet

Uppdaterad