Pågående arbeten

Flygbild över Årstafältet.

Sommaren 2018 startade markarbetena med kommande Årstafältet. Här kan du läsa om vilka arbeten som utförs just nu, vad som är på gång, och annat som är aktuellt kring de pågående arbetena. Hör gärna av dig om du har frågor!

Begränsade arbeten på fältet

Staden har valt att bryta kontraktet med entreprenören som just nu utför förberedande markarbeten på Årstafältet. Anledningen är att det utförda arbetet inte har uppfyllt kraven som finns i kontraktet. 
Staden bryter kontrakt med entreprenör

Fortfarande pågår några ledningsarbeten på fältet, till exempel vid Huddingevägen där trafiken har tillfälligt begränsad hastighet. Arbetena beräknas vara avslutade i slutet av maj.

Vill du veta mer?

Bilder från och mer information om arbetet på fältet. 

Mer om pågående arbeten på Årstafältet

Kontakt

Årstafältets funktionsbrevlåda

Läs mer om projekt Årstafältet

Uppdaterad