Pågående arbete

Stockholmshems hyresrätter.
Stockholmshems hyresrätter.

Det pågår arbeten på flera platser längs Årstastråket. Här kan du läsa om vilka arbeten som utförs just nu, vad som är på gång, och annat som är aktuellt kring de pågående arbetena. Hör gärna av dig om du har frågor!

Rörviksbacken öppnad

Ny cykel- och gångbana

I december 2021 öppnade den nya gång- och cykelbanan vid Rörviksbacken. Arbetena är slutförda och vi välkomnar allmänheten till den nya passagen under tvärbanan. Under våren kommer ett konstverk att installeras i tunneln.

Gångvägen som går parallellt med tvärbanan söder om tvärbanan kommer vara avstängd en tid till. Vi återkommer med information om när den kan öppna.

Arbeten på Johanneshovsvägen klara

Nu är första etappen av Årstastråket, den så kallade Arlabacken, färdiginflyttad och klar. Träd har planterats och cykelbanor är igång längs Johanneshovsvägen. Den enda detaljen som återstår är ett konstverk som ska komma på plats på bergväggen längs Johanneshovsvägen under våren 2022. Vi återkommer med information om en eventuell invigning av första etappen av Årstastråket.
Bostäder och ny förskola vid Arlabacken, (Stockholm växer)

Nya bostäder

Söder om tvärbanan vid Rörviksbacken bygger Stockholmshem 160 hyresrätter och en förskola.
Stockholmshem  (Stockholmshems webbplats)

Vid Årstavägen, precis väster om Bråviksvägen, bygger Familjebostäder 96 studentbostäder och förskola.
Familjebostäder (Familjebostäders webbplats) 

Kontakt

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om projekt Årstastråket

Uppdaterad