Pågående arbete

Stockholmshems hyresrätter.
Stockholmshems hyresrätter.

Det pågår arbeten på flera platser längs Årstastråket. Här kan du läsa om vilka arbeten som utförs just nu, vad som är på gång, och annat som är aktuellt kring de pågående arbetena. Hör gärna av dig om du har frågor!

Arbeten på Johanneshovsvägen klara

Nu är första etappen av Årstastråket, den så kallade Arlabacken, färdiginflyttad och klar. Träd har planterats och cykelbanor är igång längs Johanneshovsvägen. Den enda detaljen som återstår är ett konstverk som ska komma på plats på bergväggen längs Johanneshovsvägen under våren 2021. Vi återkommer med information om en eventuell invigning av första etappen av Årstastråket.
Bostäder och ny förskola vid Arlabacken

Arbeten vid Rörviksbacken

Det pågår ledningsarbete i Rörviksbacken. Gång- och cykelbanan och tvärbanepassagen är avstängda tills vidare.
Fortsatt avstängt vid Rörviksbacken.

Norr om tvärbanan pågår även förberedande arbeten för nya gator i området. Det arbetet beräknas vara klart hösten 2020. 

Nya bostäder

Söder om tvärbanan vid Rörviksbacken bygger Stockholmshem 160 hyresrätter och en förskola.
Sävlången & Idlången, Årsta.  (Stockholmshem)

Vid Årstavägen, precis väster om Bråviksvägen, bygger Familjebostäder 96 studentbostäder och förskola.
Gisslaren (Familjebostäder) 

Kontakt

Karin Crawford

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om projekt Årstastråket

Uppdaterad