Jämförelseförfarande - Skarpa by

I staden pågår ett arbete med att ta fram en vision och målformuleringar för att Skarpa by ska bli en ekostadsdel. Nu bjuder vi in intresserade byggaktörer till ett jämförelseförfarande inför direktanvisning av mark för cirka 700 bostäder.

Aktuellt

[2023-09-25]
Ett förtydligande har gjorts av dokumentet "Ansökningsformulär jämförelseförfarande Skarpa by". Alla de grå fälten är nu låsta till rätt höjd.
Vänliga hälsningar Agnes Skovdal

[2023-08-24]
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar". 
Vänliga hälsningar Agnes

[2023-06-22]
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar".
Vänliga hälsningar Agnes Skovdal, projektledare

Välkommen att delta

Jämförelseförfarandet syftar till att välja de byggaktörer som har de bästa idéerna och förutsättningarna för ny bebyggelse som ger mervärden i utvecklingen av Skarpa by.

Skarpa by är beläget vid Skarpnäcks gård nordost om Skarpnäck. Området angränsar till Tyresövägen, Nackareservatet, Skarpnäcksvägen och Tätorpsvägen. Området är cirka 20 hektar stort och består av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 (del av) som ägs av Stockholms stad och Skarpa by 1 som ägs av Stockholmshem.

Genom en utveckling av Skarpa by möjliggörs för nya bostäder, förskola, verksamheter och lokaler. Staden vill utveckla Skarpnäcks herrgård som mötesplats och skapa tydligare kopplingar till Skarpnäck och angränsande naturreservat.

Jämförelseförfarandet kommer att ske i ett steg och syftar till att teckna markanvisningsavtal med preliminärt två byggaktörer.

Under "Dokument för att delta" hittar du allt material för att kunna delta.

Dokument för att delta

Här hittar du de handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i det här jämförelseförfarandet.

Frågor och svar

Frågor kan ställas fram till 15 september. Frågor som skickas in under perioden 1 juli – 20 augusti kommer att besvaras efter den 20 augusti.

Alla frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras på den här webbplatsen. Frågorna skickas till exploateringskontoret, se adress nedan.

OBS! Skriv; ”Fråga angående jämförelseförfarande Skarpa by dnr E2023-02344” i ämnesraden.

Kontakt

Området Bagarmossen–Skarpnäck

Uppdaterad