Anbudstävling - cirka 130 bostäder vid Ålgrytevägen

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, bjuder in till lämnande prisanbud på mark för bostadsbebyggelse vid Ålgrytevägen i Bredäng.

Tävlingen är avslutad

[2022-06-30]
Sista datum för att delta i denna tävling har passerats (30 juni).
Med vänliga hälsningar Fanny Larsson

[2022-06-28]
Två ytterligare inkomna frågor har besvarats under rubriken "Frågor och svar" nedan.
(Sista dag för att ställa frågor var den 27 juni). 
Med vänliga hälsningar Fanny Larsson

[2022-06-17]
Två inkomna frågor har besvarats under rubriken "Frågor och svar" nedan.Med vänliga hälsningar Fanny Larsson, projektledare

Välkommen att delta

Exploateringskontoret bjuder in intresserade byggaktörer som vill vara med och utveckla ett område vid Ålgrytevägen i Bredäng. Projektet är en del av Fokus Skärholmen, en satsning som syftar till en bred utveckling av stadsdelsområdet och avsikten är att tillföra nya bostäder och förbättrade stadskvaliteter.  

Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma cirka 130 bostäder, motsvarande 12 000 m2 ljus BTA, i flerbostadshus.

Anbud ska ha inkommit, senast 2022-06-30, per post till: 
Exploateringskontoret, Box 8189, 104 20 Stockholm

Alternativt kan det lämnas i exploateringskontorets reception på Fleminggatan 4 i Stockholm.
Märk kuvertet med "Markanvisningstävling Ålgrytevägen, DNR E2022-02486".

Alla handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i anbudstävlingen finns på den här sidan. Eventuella frågor om anbudsförfarandet kan ställas via mejl till stadens projektledare, se kontaktuppgifter nedan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor som bedöms ha betydelse för deltagande i tävlingen. Sista dag att ställa frågor var den 27 juni.

Kontakt

Fanny Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Bastien Lacombe

Projektledare, Exploateringskontoret

Mer om projektet

Uppdaterad