Skyltar som pekar på delvis Djurgården. Foto: Lennart Johansson.

Djurgården

En stadsdel i Östermalms stadsdelsområde.