Markanvisningstävling - radhus i Eneby

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, bjuder in till lämnande av anbud på förvärv av mark för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Eneby 1:1 i Eneby, Bromma.

Aktuellt

(2022-11-29)
Ytterligare en inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar".
Hälsningar Kajsa 

(2022-11-23)
En inkommen fråga har besvarats under "Frågor och svar". 
Hälsningar Kajsa Jonsson, projektledare

Välkommen att delta

Markanvisningsområdet ska bebyggas med bostäder i radhus (cirka 13 enheter) och avses överlåtas med äganderätt. Det vinnande bolaget får möjlighet att tillsammans med staden delta i stadsutvecklingen i Bromma.

Staden har för avsikt att träffa ett markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnat det högsta priset för marken, uttryckt i kr/m² ljus BTA.

Alla dokument och handlingar som krävs för att delta finns på den här sidan. Anbud ska ha inkommit senast 2022-12-09.

Det går bra att ställa frågor om anbudsförfarandet till och med 2022-12-02, se kontaktuppgifter till projektledaren längre ned. Inkomna frågor av allmänt intresse kommer att publiceras på den här sidan.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här anbudsförfarandet.
Har du en fråga, ställ den till projektledaren, se kontaktuppgifter nedan.
(Sista dag för att skicka in frågor är 2 december.)

Kontakt

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad