Lägenheter med ett stort träd vid sidan om. Foto: Lennart Johansson

Fagersjö

En stadsdel i Farsta stadsdelsområde.