Byggemenskap

Byggemenskap. Hus och byggarbetare.

Intresserad av byggemenskaper? Inom Fokus Skärholmen kommer det att genomföras en markanvisningstävling för byggemenskaper. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse.

Aktuellt

Intresseanmälan senast 31 augusti 2018

Nu bjuder vi in till intresseanmälan inför markanvisningstävling för byggemenskap inom projektet Fokus Skärholmen i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Staden söker byggemenskap som vill bidra till att utveckla Skärholmen i enlighet med de mål och strategier som formulerats för Fokus Skärholmen.

Fokus Skärholmen har valts ut som profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Den byggemenskap som uppfyller stadens krav och på bästa sätt kan möta de förväntningar som finns i stadsdelsområdet med kreativa och långsiktigt hållbara lösningar kommer att tilldelas en markanvisning.

Intresseanmälan 

Frågor och svar

Kontakt

Byggemenskap

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Mer om Mälaräng

Bild från modell över Mälaräng

Uppdaterad