Dialog

Dialog och delaktighet

Genom dialog får vi bättre kunskap och förslag på hur områden kan utvecklas. Vi kartlägger till exempel miljöer ur barns perspektiv, genomför intervjuer och olika undersökningar.

Dialog i Fokus Skärholmen

Uppdaterad