Om Skärholmen

Skärholmen har fyra stadsdelar: Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Alla stadsdelarna gränsar till sjön Mälaren. Här bor ungefär 34.500 människor. Miljön är internationell: invånarna kommer från 150 olika länder!

Fyra stadsdelar

I Skärholmen finns nästan allt man önska: natur, kultur, en levande miljö med internationell prägel, shoppingcentrum och en god offentlig service. Hotell, hälso- och sjukvård, Stockholms stadsteater i Skärholmen och stadsdelsförvaltningen med alla sina verksamheter.

Mer i Statistik Stockholm

I stadsdelsnämndsområdet finns kommunala grundskolor, förskolor, 2:a Hemmet (Ungdomens Hus) och andra mötesplatser för barn och unga, servicehus och gruppboenden. Vidare finns enskilt drivna förskolor och friskolor och boende för äldre. Skärholmens centrum är ett av Stockholms regionens största köpcentrum. Det finns också ett fantastiskt naturreservat, Sätraskogen. Här kan man se duvhökar eller till och med havsörn flyga över fjärden.

Natur

Hälsans stig, 9 kilometer lång, löper längs vattnet mellan Skärholmen och Bredäng.Två badplatser ligger utmed vägen, Mälarhöjdsbadet och Sätra strandbad. Vid promenaden finns också kulturhistoriskt intressanta platser såsom Lyran, Skärholmens gård och Sätra varv. Varpaängen, norr om varvet, kan användas för sportaktiviteter, hundrastning och lägerverksamhet. Kulturmarkerna runt fältet betas nu åter av får och här blommar bland annat backnejlika och jungfrulin. Längre söderut slingrar sig Sätraån ned från Sätra mot Mälaren, en av Stockholms kvarvarande naturliga bäckraviner. Fortsätter man söderut befinner man sig i Skärholmsdalen, ett vackert stråk utmed Skärholmsbäcken. I vattenmiljöerna lever groddjur, till exempel den mindre vattensalamandern – ett ödlelikt groddjur med vacker lekdräkt om våren.

Kungens Kurva

Kungens Kurva – Skärholmen idag är en av Stockholmsregionens mest attraktiva platser. Kungens kurva är ett av de starkaste varumärkena för handel och ett regionalt centrum. Området är Nordens största handelsplats med storbutiker och volymhandel och med världens största IKEA-varuhus.

Skärholmens centrum

Skärholmens centrum invigdes 1969. Hösten 2006 skedde en ombyggnation med bland annat nya livsmedelshallar och ett restaurangtorg med plats för 1.000 personer. I september 2008 stod det klart.

Inom området finns idag också många andra servicefunktioner både för Stockholmsregionen och för de sydvästra delarna av Stockholm. Hotell, hälso- och sjukvård, teater och stadsdelsförvaltningen med alla sina verksamheter. Det finns också bostadsområden med skiftande karaktär. Området är väl känt både i och utanför regionen. Området Kungens Kurva – Skärholmen har således redan idag en stor betydelse både ur ett lokalt och också ett regionalt perspektiv.

Förr, 1600-talet och framåt

Det äldsta tecken på liv härstammar från järnåldern. Man har funnit stora gravfält och en gammal fornborg i området. Krögare drev matställen och härbärgen vid stranden redan från 1600-talet. På 1700-talet lät rika stockholmsborgare bygga stora sommarställen, vackert belägna vid stranden.

Tyvärr brann flera gamla hus ner under 1960-talet. Några gårdar finns lyckligtvis kvar: Skärholmens Gård, Jakobsbergs gård och Lyran.

Fram till början av 1960-talet fanns det till stor del bara barrskogsmark och kullar i Skärholmen. På kort tid har Skärholmsområdet förändrats från en lantlig idyll till ett tättbefolkat område. Under 1960-talet började den stora utbyggnaden som började med Bredäng, Sätra och fortsatte med Skärholmen och Vårberg. Läs mer på Stockholmskällans webbplats.

Uppdaterad