Prisanbud - Mälaräng

Kartbilden visar området, inringat – längs Bredängsvägen

Aktuellt

2023-05-16
Vi har gjort ett tillägg i dokumentet "Inbjudan till prisanbud Mälaräng". Vi har också besvarat en inkommen fråga under "Frågor och svar".

Med vänliga hälsningar Helena Lombrink

Inbjudan till budgivning – mark med byggrätt i Mälaräng

Stockholms stad genom exploateringskontoret bjuder in till öppen budgivning (prisanbud) när det gäller förvärv av mark med byggrätt i kvarteret Lådmakaren inom fastigheten Sätra 2:1.

Kvarteret är en del av projektet Mälaräng i Bredäng inom stadsutvecklingsområdet Fokus Skärholmen.

Bolag som önskar delta i budgivningen ska anmäla sig senast 19 maj. De anmälda bolagen kommer att granskas med avseende på den finansiella och organisatoriska genomförandeförmågan.

Alla förutsättningar för att kunna delta i detta anbud finns i inbjudan och dokumenten under fliken "Dokument".

Frågor kan ställas till projektledaren, till och med 15 maj. Kontakt- uppgifter finns längre ned på sidan.

Välkommen att delta!

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor som bedöms ha betydelse för deltagande. Sista dag att ställa frågor är 2023-05-15.

Har du en fråga? Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad