Jämförelseförfarande – Fregattvägen i Gröndal

Illustration över Stockholms stads siluett.

Staden vill möjliggöra för ett tillskott av bostäder norr om Fregattvägen i ett attraktivt läge med goda boendekvaliteter som närhet till vatten, rekreation, kulturmiljö, skolor och kollektivtrafik.

Aktuellt

(2022-09-27)
Två dokument ("Gröndalsstråket Ekologisk utredning 2022-09-01" och "Gröndalsstråket Ekologiska samband spridningsanalys 2022-09-01") har lagts till under rubriken "Dokument för att delta/Specifika handlingar".
Hälsningar Mauritz, projektledare

(2022-08-29)
Elva inkomna frågor har besvarats under rubriken "Frågor och svar".
(Tiden att ställa frågor passerades 2022-08-26).
Hälsningar Mauritz, projektledare

(2022-08-29)
Förtydligande kring deltagande i det här jämförelseförfarandet:

Angående deltagande i jämförelseförfarandet 

Inbjudan har skickats till de byggaktörer som tidigare skickat in markanvisningsansökan för området. Det är endast inkomna handlingar från dem som kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Vi ber om ursäkt ifall detta har varit otydligt.

Med vänliga hälsningar Mauritz, projektledare 

(2022-08-23)
Dokumentet "Utkast till markanvisningsavtal" har kompletterats med prisuppgifter, kr/kvm per ljus BTA (Bostäder) och kr/kvm ljus BTA (Kontor). Med vänliga hälsningar Mauritz 

(2022-08-22)
Dokumentet "Inbjudan" har kompletterats med prisuppgifter, kr/kvm per ljus BTA (Bostäder) och kr/kvm ljus BTA (Kontor). Med vänliga hälsningar Mauritz Ericson Montgomery

Välkommen att delta!

Stockholms stad, via dess exploateringskontor, bjuder in byggaktörer till en direktanvisning efter jämförelseförfarande av bostäder inom del av fastigheten Gröndal 1:1. 

Jämförelseförfarandet, som kommer att ske i två steg, syftar till att välja den byggaktör som har den bästa idén för ny bebyggelse som ger mervärden till området samt har förmåga att genomföra den.

Området som är utpekat för jämförelseförfarandet ska markanvisas till en eller två aktörer. Sistnämnda förutsätter att båda aktörerna lämnar in en gemensam projektidé.

Inlämning av steg 1 sker enligt instruktioner i dokumentet "Inbjudan", senast 1 september 2022. 

Byggaktörer som vill bidra till utvecklingen i området är välkomna att inkomma med en ansökan. Alla dokument för att kunna delta hittar du på den här sidan.

Dokument för att delta

Under de här rubrikerna finns de dokument och handlingar som krävs för att delta i jämförelseförfarandet.

Frågor och svar

Här besvaras inkomna frågor av allmän karaktär kopplade till jämförelseförfarandet i Gröndal - Fregattvägen, steg 1. Senaste dag för att skicka in frågor var den 26 augusti.

Kontakt

Caroline Henrysson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad