Program för parker, torg och naturmark i Årstadal
Program för parker, torg och naturmark i Årstadal

Årstadal parkprogram

När Årstadal byggs ut ökar behovet av parker, torg och naturmark. Parkprogrammet är stadens förslag på hur nya parker kan byggas och existerande grönområden utvecklas.

Parkprogram för Årstadal

Årstadal har vuxit fram i snabb takt de senaste åren och när området är färdigbyggt kommer det att bo cirka 14 000 invånare här. Omkring 1 500 förskolebarn och lika många skolbarn använder parkerna för sin dagliga uteverksamhet eftersom de egna gårdarna är små. 

För att kunna erbjuda Årstadalsborna en god tillgång på parker och ge skol- och förskolebarn goda möjligheter till utevistelse gör staden en stor satsning på parker och naturmark i området. Ett särskilt program, som togs fram 2015, ligger till grund för planeringen. Här kan du ladda ner och läsa programmet: 

Årstadal - Program för parker, torg och naturmark

Årstabergsparken - ny stadsdelspark 

Naturmarken som sträcker sig genom Årstadal och Årstaberg kopplas samman och utvecklas till en ny stadsdelspark; Årstabergsparken. Parken framhäver Stockholms unika kvaliteter med långa promenadstigar längs de skogsklädda bergsbranterna och platser med milsvida utblickar över staden och Mälaren. Här finns aktiviteter i alla former för alla åldrar; landskap med rutschbanor, samlingsplatser, lekgläntor, odling, bollytor och mycket mer.

Stärker ekologiska stråk

Skogen är viktig för rekreation men också ur ett ekologiskt perspektiv. Den nya stadsdelsparken Årstabergsparken kopplar ihop Årstaskogen i öster med Trekantsparken och Vinterviken i väster. Staden förstärker detta ekologiska stråk genom att plantera fler träd och skydda det som redan finns. För att fåglar och andra djur ska trivas extra bra sätter vi upp flera fågelholkar, insektshotell och fladdermusholkar.

Parkerna byggs i flera etapper och när de beräknas vara klara framgår av kartan nedan.

Parkprojekt

Nyheter

Bildgalleri

Årstabergsparken, etapp 1, Rävskogen.
Etapp 1, Rävskogen. Nyréns Arkitektkontor
Visionsbild: Nyréns arkitektkontor
Etapp 3, Kråkberget. Nyréns Arkitektkontor
Etapp 4, Blockriket

Kontakt

Lilian Rosell

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad