dcsimg

Fokus Hagsätra-Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med 3 000 - 4 500 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Om stadsutvecklingen

3 000 nya bostäder och utveckling av mötesplatser offentliga miljöer

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för hela Hagsätra och Rågsved. Syftet med projektet är att bygga cirka 3 000 - 4 500 nya bostäder av olika typer. Projektet har ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Därför är de offentliga miljöerna där människor möts extra viktiga. Projektet vill till exempel utveckla parkerna, gångstråken och centrumen i både Hagsätra och Rågsved.

Fem etapper

Under våren 2017 gjorde projektet flera utredningar och analyser av Hagsätra och Rågsved. Utifrån dessa har området delats in i fem etapper som nu ska planeras vidare mer detaljerat: Hagsätra Centrum - Ormkärr, Rågsvedsvägen, Hagsätravägen, Bjursätragatan och Älvsjöbadet. Stadens målsättning är att starta detaljplanering av ett nytt fokusområde per år. Hagsätra Centrum - Ormkärr är först ut

Staden har tagit fram en skiss med förslag på var den nya bebyggelsen i Hagsätra och Rågsved skulle kunna ligga. Inget är beslutat ännu utan placeringen av husen, volymer, antal våningar med mera kommer att utredas vidare under detaljplanearbetet. Det kommer att ges flera tillfällen att tycka till om detaljplanerna.

När vi utvecklar Hagsätra och Rågsved ska vi också titta på hur den nya bebyggelsen kan möta naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen, den östra delen av Älvsjöskogen. Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018 och Hagsätraskogen planeras bli naturreservat.

Dina åsikter är viktiga

I Fokus Hagsätra Rågsved kommer staden att arbeta med så kallad tidig dialog. Det innebär att vi i tidigt skede kommer att informera om planer som finns, och på olika sätt ta del av boendes och de som arbetar i områdets idéer, kunskap och synpunkter.

 

Fokus Hagsätra-Rågsved i siffror

 • Antal bostäder:

  3 000

  planeras för hela området. Men kan bli upp till 4 500.

 • Helhetsgrepp:

  5

  etapper.

 • Byggstart:

  2019

  Först ut är 102 hyresrätter längs Hagsätravägen.

 • Tidig dialog:

  567

  svar i stadens webbenkät om området.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Elana Omer

Projektledare Hagsätra, exploateringskontoret

Denise Silveti Bustillos

Projektledare Rågsved, exploateringskontoret

Mari-Liis Männik

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad