Hagsätra centrum

Hagsätra

En stadsdel i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.