200 lägenheter i Hagsätra - jämförelseförfarande inför direktanvisning

Skiss över området i Hagsätra där jämförelseförfarandet sker.

Exploateringskontoret bjuder in till jämförelseförfarande inför direktanvisning av cirka 200 mindre hyreslägenheter inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra (inom projektet Fokus Hagsätra Rågsved etapp 1). Den här inbjudan riktar sig framförallt till byggaktörer som tidigare visat intresse och som vill bidra till att utveckla Hagsätra Rågsved. Här hittar du allt material för att kunna deltaga.

2018-11-15

 

Grattis!

Sveafastigheter Bostad AB och Belatchew Arkitekter inkom med det mest ambitiösa förslaget i jämförelseförfarandet i Hagsätra. Vinnarförslaget var det mest tilltalande både när det gäller den arkitektoniska nivån och idéerna i arbetet med att främja ökad social hållbarhet inom Hagsätra. Exploateringsnämnden tog därför beslutet att ge en markanvisning till Sveafastigheter.

2018-09-11

Exploateringskontoret vill gratulera följande aktörer som har gått vidare till steg två i jämförelseförfarandet:

  • Stena Fastigheter AB
  • Sveafastigheter Bostad AB
  • ByggVesta AB
  • Einar Mattssons Fastighets AB
  • Riksbyggen Ekonomisk Förening
     

De aktörer som gått vidare kontaktas också via e-post med vidare instruktioner kring steg 2. Staden vill tacka alla som skickat in ansökningar och har fått in många bra förslag. Vi har bedömt ansökningarna utifrån markanvisningspolicyn, projektidén och övriga krav som efterfrågats i inbjudan.

 

2018-09-10
Stockholms stad senarelägger annonseringen av de aktörer som går vidare till steg två i jämförelseförfarandet med en dag. De byggaktörer som bjuds in att delta i steg två publiceras på denna webbplats samt kontaktas tisdagen den 11 september. För att detta inte ska leda till kortare tid att förbereda inlämningen inför steg två skjuts även nästa deadline med en dag, det vill säga till den 6 oktober.

 

2018-08-27 Förtydligande: 
Texten i inlämningsunderlaget, det vill säga blanketten "Underlag för jämförelseförfarande" ska vara i 12 punkters storlek. Texten i samma blankett ska begränsas till den förutbestämda grå rutan och får inte utökas. Hälsningar projektledare Denise Silveti Bustillos

 

Inbjudan - jämförelseförfarande inför direktanvisning

Staden söker byggaktörer som vill bidra till att utveckla Hagsätra i enlighet med Fokus Hagsätra Rågsveds inriktning med speciell betoning på socialt hållbar stadsutveckling. Jämförelseförfarandet avser en tomt intill Hagsätra tunnelbanestation och Hagsätra centrum där staden vill se en byggnad som bidrar till och stärker platsens identitet.

Material inför inlämning

Specifika handlingar

Markanvisningsavtal/mall och bilagor

Stadens övriga dokument

Material inför inlämning

Kontaktperson vid eventuella frågor

Kontakta projektledare Denise Silveti Bustillos.

Skriv "Jämförelseförfarande E2018-03002" i ämnesraden. Frågor besvaras under perioden 15-27 augusti.

Inkomna frågor av allmänt intresse kan komma att besvaras på en sida (frågor och svar) på denna webbplats.

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad