200 lägenheter i Hagsätra - jämförelseförfarande inför direktanvisning (steg två)

Skiss över området i Hagsätra där jämförelseförfarandet sker.

Exploateringskontorets inbjudan (steg 2) till jämförelseförfarande inför direktanvisning av cirka 200 mindre hyreslägenheter inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra (inom projektet Fokus Hagsätra Rågsved etapp 1).

Ändring av inlämningsdatum 

[2018-10-04] Den 6 oktober infaller på en lördag. Inlämningen skjuts därmed fram till måndag kl.12.00 den 8/10. Det går bra att lämna in materialet tidigare. 

Inbjudan att presentera sitt förslag

Staden bjuder in de aktörer som har möjlighet att på måndag kort presentera sitt förslag i samband med inlämning den 8 oktober. Presentationen får uppgå till maximalt 10 minuter. Presentationen är inte obligatorisk men ger en möjlighet att svara på eventuella frågor som staden kan ha om förslaget. Staden vill inte att ni presenterar ytterligare material utöver det som är inlämnat.

Välj mellan följande presentationstider:

  • 09.00
  • 09.30
  • 10.00
  • 10.30
  • 11.00

Det är först till kvarn och anmälan görs till Elana Omer, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Förtydligande

[2018-09-24] Dokumentet "Tomtinformation" är en beskrivning av tomten med tidiga antaganden i syfte att utgöra en bakgrund och underlag att förhålla sig till under arbetet med att ta fram inlämningsmaterial. Som byggaktör kan ni förhålla er fritt till denna information.

Den skiss som finns i dokumentet (s.3) är endast en exempelillustration. Staden ser gärna en stor idérikedom i de förslag och lösningar som kommer in. Föreslaget antal lägenheter och föreslagen tomtarea med mera är preliminära och i detta skede inte ett exakt fastställt krav.

Det är inte ett krav att modellen ska vara tillverkad i frigolit. Staden beaktar inte vilket materialval som gjorts. Det är också godtagbart att inkludera ett större område än själva tävlingsområdet men det ger ingen fördel i urvalsprocessen. /Elana Omer

Grattis!

Exploateringskontoret hälsar dig som gått vidare i jämförelseförfarandet inför direktanvisning i Hagsätra varmt välkommen till steg två i urvalsprocessen.

Dokument kopplade till steg 2

Instruktion för inlämningsmaterial 

Sista dag för inlämningen (steg två) är 6 oktober 2018.

Observera att inlämningsdatum har skjutits fram med en dag på grund av fördröjningen av annonsering av de aktörer som gått vidare. Den här sidan används också vid behov för kommunikation av tillkommande information. Eventuella frågor besvaras av Elana se kontaktinformation nedan.

Lycka till!

Elana

Tävlingshandlingar

Allt material inför inlämning, specifika handlingar, markanvisningsavtal/ mall och bilagor samt stadens övriga dokument hittar du här

Kontakt

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad