300 bostäder på Bjursätragatan - jämförelseförfarande inför markanvisning

karta över området där jämförelseförfarandet sker.

Välkommen att delta i jämförelseförfarande inför direktanvisning för cirka 300 bostäder inom etapp Bjursätragatan. Etappen är en del av projektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Välkommen att söka!

Nya dokument 2020-09-07

Markanvisning jämförelseförfarande
Projektspecifika och gröna p-tal

[2020-06-23] Rättelse/korrigering i dokument

I dokumentet "Underlaget för jämförelseförfarande" har max antal ord och begränsning av teckenstorlek varit felaktigt angivna och därför korrigerats. I underlaget ska max antal ord följas under respektive ruta och begränsningen av teckenstorlek är därför borttagen. Blanketten har uppdaterats, längre ned på denna sida.

Socialt värdeskapande byggande

Staden söker byggaktörer som vill bidra till att utveckla Rågsved i enlighet med Fokus Hagsätra Rågsveds inriktning med speciell betoning på socialt värdeskapande stadsutveckling. Jämförelseförfarandet avser fem tomter invid Bjursätragatan i Rågsved där staden vill se bostadsprojekt som bidrar till att Bjursätragatan blir ett tryggare och mer levande stadsrum som förstärker och utvecklar kopplingar till Rågsveds gröna rum.

Den här inbjudan riktar sig framförallt till byggaktörer som tidigare visat intresse och som vill bidra till att utveckla Hagsätra och Rågsved, men alla är välkomna att ansöka. Här hittar du allt material för att kunna delta.

Inbjudan

Inbjudan – jämförelseförfarande inför direktanvisning 

Nästa steg

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har utifrån inkomna ansökningar valt ut två aktörer per plats som går vidare till steg två. De har nu  uppmanats att lämna in ytterligare material.

Frågor?

Kontakta projektledare Denise Silveti Bustillos, se kontaktuppgifter längre ned på sidan. Skriv "Jämförelseförfarande FHR Etapp Bjursätragatan Dnr: E2020-02557" i ämnesraden. Inkomna frågor av allmänt intresse kommer att besvaras på den här webbplatsen.

Kontakt

Denise Silveti Bustillos

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad