Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen
Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen. Foto: Lennart Johansson stadsbyggnadskontoret

Hammarbyhöjden-Björkhagen

I Hammarbyhöjden och Björkhagen tar staden ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området för att ta tillvara stadsdelarnas potential. Området ska stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation. Målet är att skapa en mer sammanhållen stad med tryggare och mer tillgängliga offentliga miljöer.

Projektfakta

Stadsbyggnadsnämnden godkände i juni 2016 ett program för Hammarbyhöjden och Björkhagen. Programmet innehåller cirka 2 700 bostäder samt plats för tio nya förskolor, en ny grundskola och en multisporthall. Majoriteten av bostäderna koncentreras till tre platser; i västra Nytorps gärde, vid Hammarbyskogen och på Sjöstadshöjden, mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Cirka 700-800 bostäder kan tillkomma genom mindre kompletteringsprojekt.

Programmet visar på hur gång- och cykelvägnätet bör utvecklas för att koppla samman viktiga målpunkter inom stadsdelarna och med omkringliggande områden samt viktiga torg och platser som bör utvecklas. Programmet beskriver också förhållningssätt till kulturmiljövärden vid placering och utformning av ny bebyggelse samt hur naturvärden ska beaktas och om möjligt stärkas.

Läs mer om

Bildgalleri

Förslag på strukturplan från programmet Hammarbyhöjden-Björkhagen, 2016
Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen
Flygbild Hammarbyhöjden-Björkhagen. Foto: Lennart Johansson stadsbyggnadskontoret
Visionsbild Nytorps gärde. Illustration: Tengbom och Tovatt architects
Visionsbild Nytorps gärde. Illustration: Tengbom och Tovatt architects
Visionsbild, entrén till Hammarbyskogen. Illustration: Tengbom och Tovatt architects
Visionsbild, entrén till Hammarbyskogen. Illustration: Tengbom och Tovatt architects

Vill du veta mer?

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet i programarbetet för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Alexandra Björklund Moisio

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad