En skogsväg. Längs vägen växer vitsippor. Foto: Lennart Johansson

Hansta

En stadsdel i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Angränsande stadsdelar

Områden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Uppdaterad