Markanvisningstävling - bostäder i Hässelby Gård

Anbudsområdet är beläget i Hässelby Gård nära Hässelby Gårds BP med kort promenadavstånd till Hässelby Gårds centrum och tunnelbanestation samt goda möjligheter till rekreation i närområdet.

Aktuellt

2023-03-20
En inkommen fråga har besvarats under Frågor och svar. 
Hälsningar Nina Wahlman Fält, projektledare

Välkommen att delta

Stockholms stad, genom dess exploateringskontor, bjuder in till lämnande av anbud på förvärv av mark för bostadsbebyggelse inom fastigheten Springbrunnen 1 samt del av Grimsta 1:2 i Hässelby Gård. 

Den vinnande anbudsgivaren får möjlighet att uppföra cirka 40-60 bostäder om cirka 3 900 m² ljus BTA. Staden har för avsikt att träffa ett markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnat det högsta priset för marken, uttryckt i kr/m² ljus BTA.

Området ingår i planförslaget för S-Dp 2012-18034 som omfattar fastigheten Springbrunnen 1 och del av Grimsta 1:2 med flera Planförslaget har varit på samråd under våren 2022.

Springbrunnen 1 och del av Grimsta 1:2 – Bygg- och plantjänsten

Alla dokument och handlingar som krävs för att delta finns längre ned på den här sidan.

Det går bra att ställa frågor om anbudsförfarandet till och med 2023-03-29, se kontaktuppgifter nedan. Inkomna frågor av allmänt intresse kommer att publiceras på den här sidan.

Anbud ska ha inkommit senast 2023-04-04.

Frågor och svar

Här besvarar vi inkomna frågor av allmänt intresse kopplade till det här anbudsförfarandet. Har du en fråga, ställ den till projektledaren, kontaktuppgifter finns nedan.

Sista dag för att skicka in frågor är 29 mars.

Kontakt

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Louise Forsvik

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad