Några lägenheter med en parkering framför och träd vid sidan om. Foto: Lennart Johansson.

Hjorthagen

En stadsdel i Östermalms stadsdelsområde.