Steg 2 - Rogaland

Steg 2 i jämförelseförfarandet

[2020-05-04]
Förtydligande om inlämning av modellen

Det har inkommit frågor om när och hur 3D-modellen ska lämnas in. Vi vill kunna använda modellerna så snart som möjligt efter att tiden för inlämning gått ut, för att säkerställa att våra bedömningar av utbyggnadsförslagen blir välgrundade och likabehandlade. Vi anser att bedömningsperioden är för kort för att med säkerhet hinna printa alla modeller på våran 3D-printer, i de fall vi skulle få modellfiler levererat digitalt. Därför vill vi att modellerna lämnas/levereras fysiskt till receptionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

OBS! Senast måndag den 18:e maj.
(Receptionen stänger klockan 16:30).

Med vänlig hälsning
Joakim Norell

 

Grattis!

Exploateringskontoret hälsar dig som gått vidare i jämförelseförfarandet inför direktanvisning i Husby varmt välkommen till steg två i urvalsprocessen.

I det här steget kommer ni som utvalda byggaktörer att få lämna in ytterligare material utöver det ni redan lämnat in i steg ett.

Inlämningsmaterialet ska omfatta två A3-sidor enligt instruktion i PDF-filen nedan. Staden kommer främst att bedöma inlämnade förslag i steg två utifrån nedan angivna bedömningsgrunder:

 • Socialt värdeskapande perspektiv
  Vilka sociala värden skapar förslaget som stärker området och kopplingen mellan stadsdelar för att bidra till en tryggare, mer levande och intressant stad.
 • Genomförbarhet
  Hur väl löser förslaget genomförandefrågor såsom angöring, buller och topografiska förhållanden. Fördjupade resonemang utifrån aktuella styrdokument önskas. Idé om hur byggnation ska ske för att värna om träd och övrig natur.
   
 • Funktioner och innehåll
  Hur väl förhåller sig förslaget till att skapa ett urbant stråk och hur projektet förhåller sig till platsens topografi och natur.

 • Gestaltning och form
  Hur förhåller förslaget sig till den omkringliggande bebyggelses karaktär och skala avseende idé om gestaltning. Beskriv projektets bärande vision.

 • Övergripande idéer och kvalitet
  Vad ger förslaget till platsen och vilka kvaliteter stärks genom förslaget. Både utifrån det allmänna perspektivet och utifrån de framtida boendes.

Dokument kopplade till steg 2

Följande dokument ska fyllas i och skickas in för att kunna delta i steg 2.

Inlämning

Sista dag för inlämning av material är den 18 maj 2020 och materialet ska skickas med e-post till projektledare Joakim Norell på exploateringskontoret, se kontaktuppgifter nedan.

Underlag

Allt övrigt material inför inlämning, specifika handlingar, utkast på markanvisningsavtal och bilagor samt stadens övriga dokument hittar du på sidan 600 bostadslägenheter i Husby.

Kontaktperson vid eventuella frågor

Frågor ställs till projektledaren, se kontaktuppgifter nedan. Eventuellt inkomna frågor kommer att besvaras mellan den 30 mars – 20 april. Skickar du in din fråga via e-post, var vänlig skriv "Jämförelseförfarande Rogaland" i ämnesraden.

(Inkomna frågor av allmänt intresse kan komma att besvaras på sidan "Frågor och svar" som skapas vid behov på denna webbplats).

Kontakt  Rogaland, steg 2

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad