Många flervåningshus, varpå några sticker upp som skyskrapor. I närbild skog och grönska. Foto: Lennart Johansson

Kista

En stadsdel i Järva stadsdelsområde.