Många flervåningshus, varpå några sticker upp som skyskrapor. I närbild skog och grönska. Foto: Lennart Johansson

Kista

En stadsdel i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Områden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde.

Uppdaterad