En vägskylt med texten Larsboda. I bakgrunden syns ett kontorshus och en väg. Foto: Stefan Bohlin

Larsboda

En stadsdel i Farsta stadsdelsområde.