dcsimg

Forskning och utveckling

Utvecklingen av den hållbara staden kräver sektorsövergripande samverkan mellan civilsamhälle och stad, akademi och näringsliv. Norra Djurgårdsstaden utgör en plattform för utveckling av innovativa lösningar till komplexa utmaningar. För närvarande bedrivs cirka 15 forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hållbarhetsarbetet

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar

Uppdaterad