Forskning och innovation

Utvecklingen av den hållbara staden kräver sektorsövergripande samverkan mellan civilsamhälle och stad, akademi och näringsliv. Norra Djurgårdsstaden utgör en plattform för utveckling av innovativa lösningar till komplexa utmaningar. För närvarande bedrivs cirka 10 forsknings- och innovationsprojekt.

Aktuell och fördjupad information om forsknings- och innovationsprojekt i Norra Djurgårdsstaden finns även i den utökade hållbarhetsredovisningen.

Den utökade hållbarhetsredovisningen (extern webbplats)

Aktuella projekt

Avslutade projekt

Uppdaterad