dcsimg

Mat och energi i en cirkulär ekonomi

Foto: Shutterstock

Bakgrund

Avloppsvattnets resurser som spillvärme, organiskt material och växtnäring återvinns i viss utsträckning i konventionella avloppsreningsverk – det vill säga i slutet av röret. Det finns dock utmaningar med det konventionella systemet, där framförallt växtnäringen och energipotentialen tillvaratas fullt ut.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda potentialen till ökat resursutnyttjande genom sorterande avloppssystem.

Resultat och erfarenheter

I projektet "Mat och energi i en cirkulär ekonomi" gjordes en studie som beskriver potential och scenarier för sorterande avloppssystem i tätbebyggda stadsområden.

Studien visar att det går att avsevärt öka resursutnyttjandet och bidra till minskade klimateffekter. Detta sker framförallt genom återvinning av spillvärme på fastighets- eller områdesnivå, men även genom att ersätta handelsgödsel med växtnäring från avloppsvattnet.

Genom en ökad användning av matavfallskvarnar med separat insamling är det möjligt att avsevärt öka biogasutvinningen.

Projektperiod

2017

Projektledare och deltagare

Exploateringskontoret

Finansiering

Carbon Neutral Cities Alliance Innovation Fund - ett nätverk inom C40 the Urban Sustainability Directors Network (USDN)

Kontakt

Maria Lennartsson, miljösakkunnig, exploateringskontoret
maria.lennartsson@extern.stockholm.se

Relaterade länkar

Slutrapport: Food and Energy in a Circular Economy, juni 2017

Uppdaterad