dcsimg

Smart city SRS

Bakgrund

I det första styrdokumentet - Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsarbetet - beslutades att vision och mål kontinuerligt ska följas upp med hjälp av en uppföljningsmodell. För driftsfasen var ambitionen att detta skulle göras digitalt och att återkoppling till alla berörda aktörer skulle ske i realtid. Projektet utgick ifrån dessa målsättningar.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla och testa en dataplattform för insamling av data som skulle kunna användas för uppföljning av stadsdelens miljöprofil.

Målet var att med plattformen skulle uppföljningen i realtid kunna återkopplas till beslutsfattare och tjänstemän. Den skulle även kunna användas för visualisering och återkoppling av realtidsdata för boende och verksamma i området.

Resultat och erfarenheter

I Smart City SRS utvecklades en prototyp för insamling av miljödata. För att denna skulle användas krävdes att den finansierades, så även en affärsmodell påbörjades. Prototypen utvecklades som en öppen data informationsplattform för att analysera data från energi- och vattenanvändning, avfallshantering och transporter.

Projektvisionen var ambitiös och krävde samverkan mellan många parter. Det tog tid att enas om en gemensam vision och den plattform som utvecklades hade inlåsningseffekter vilket gjorde det komplicerat att använda den. Ett viktigt resultat var bättre förståelse för juridiska begränsningar, dataformat och tillgänglighet till data, samt värdekedjor. Däremot var det svårt att enas om en fungerande affärsmodell.

Projektperiod

2012-2014

Projektledare och deltagare

Exploateringskontoret, Stockholms stad, var projektledare. Övriga deltagare var IBM, KTH, NCC, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Universitet, Swedish ICT, Envac, JM, Fortum, ByggVesta, Sjöstadsföreningen, HSB, med flera.

Finansiering

Vinnova

Kontakt

Hossein Sharokni, KTH
hosseins@kth.se

Relaterade länkar

Slutrapport Smart City SRS

Uppdaterad