Stockholms första plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden är snart inflyttningsklart

Hus under byggnation

Två plusenergihus i kvarteret Backåkra i Brofästet med 43 lägenheter beräknas bli inflyttningsklart under maj och juni.

Plusenergihuset genererar mer energi än vad det gör av med sett över ett helt år. Det är framförallt under sommaren som huset producerar ett nettoöverskott som inte ska understiga den förbrukning som sker under vintern. Huset använder sig av en kombination av tekniker som solceller, borrhålslagring av överskottsvärme, högeffektiv isolering och energi-återvinning av avloppsvatten. Byggnaden är även utformad för eget vindkraftverk om det skulle behövas.

Några korta fakta om plusenergihuset:

 • Plusenergihus – summan köpt energi över året
 • Låg värme för uppvärmning (netto)
 • LCA/screening av material  – mängd inbyggd energi och klimatpåverkan CO2
 • Cykelparkering 2,5 per lägenhet
 • Avlopp från avfallskvarn till egen tank
 • Laddningsmöjlighet för eldrivna tvåhjulingar
 • 20 % av bilplatserna ska ha möjlighet att ladda el
 • Snålspolande armaturer
 • Kompakt hus med enkelt utformat och energisnålt klimatskal
 • Kolonilotter för de boende
 • Sedumtak och regnträdgård
 • Tung stomme för lagring av energi

Det var Stockholmshem genom arkitekterna DinellJohansson som vann plusenergitävlingen år 2014, där tävlingskriterierna för anvisning var arkitektur 50 %, värme (netto) 40 %, LCA/screening av material 10 %.

Stockholmshem, Stockholms första plusenergihus

Detaljplan Brofästet, Flickr, bilder på plusenergihuset

Uppdaterad