Kompetensutveckling

Byggföretagens Birgitta Govén i Reaktorhallen KTH
Birgitta Govén, Byggföretagen, ”Walk the talk” i Reaktorhallen KTH, 4 februari, 2020

Ett viktigt uppdrag i vårt hållbarhetsarbete är att på olika sätt bidra till att utveckla och sprida kunskap.

Kompetensprogram

Sedan 2010 driver vi kompetensprogram – en seminarieserie för byggaktörer med konsulter och stadens representanter. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för hållbarhetskraven, lyfta goda exempel och det senaste inom forskningen. Programmen genomförs etappvis och började med Norra 2.

Det finns också kompetensprogram för allmän platsmark som riktar sig till plan- och genomförandeorganisationen. Flera kortversioner av de senaste presentationerna för allmän platsmark finns som ljudfiler.

Kompetensprogram Allmän platsmark (extern webbplats)

Forum för hållbara lösningar

Forum för hållbara lösningar är matchmaking-seminarier med syfte att lyfta olika innovativa lösningar, både produkter och tjänster, för hållbara byggnader. Forumet ska också bidra till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Det är också ett forum för leverantörer och byggaktörer att mötas. Sedan forumet startade 2012 har drygt 25 träffar genomförts och över 1 900 personer och 100 företag har deltagit.

Tidigare forum

Uppdaterad